O paintballe


Paintball je moderný kolektívny nekontaktný  šport, jeden z rýchlo rozvíjajúcich sa adrenalínových športov nielen na Slovensku ale aj vo svete. Pri tejto hre nie je dôležité, kto je ako silný, prípadne koľko meria a váži, ale hlavne  ako rýchlo  je schopný sa rozhodovať.

Zmyslom hry je dosiahnutie víťazstva nad súperom bez fyzického kontaktu. Má svoje pevné pravidlá, učí k sebadisciplíne a rozvíja taktické myslenie.

Hlavný scenár hry je postavený na boji tímov, alebo jednotlivcov proti sebe pomocou zbraní s cieľom zasiahnuť súpera guličkou naplnenou farbou. Ako zbrane sú používané tzv. značkovače poháňané stlačeným vzduchom alebo CO2 plynom.

Paintball vznikol v 80. rokoch 20. storočia v USA (New Hampshire). Pôvodne sa pre hru používali olejové farby na značkovanie dobytka. Až neskôr boli nahradené netoxickými, biologicky odbúrateľnými, vo vode rozpustnými minerálnymi farbami.

Tento šport je v súčasnosti profesionálne organizovaný, má svoje súťaže, ligy a majstrovstvá. Jeho obmeny sú využívané pri cvičeniach aj v armádnych a policajných zložkách.