Pre koho


Paintball si môže zahrať prakticky každý. Ženy či muži, za určitých podmienok aj staršie deti. Deti a ženy dokonca môžu hrať lepšie ako muži. Nezáleží totiž na fyzickej zdatnosti a sile, ale na šikovnosti, rýchlosti, rozhodnosti a odvahe.

Hry na našom ihrisku sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 15 rokov. Hráč vo veku od 15 do 18 rokov len v sprievode rodiča alebo s jeho písomným súhlasom. Každý záujemca pred hrou podpisuje bezpečnostné pravidlá. Podpísaním prehlásenia hráč potvrdzuje, že na seba berie zodpovednosť za všetky nehody a škody, ktoré by nastali jeho zapríčinením.  Po dôkladnom prečítaní a zoznámení je toto prehlásenie povinný bez výnimky podpísať každý hráč pred začiatkom hry. Hráč na ihrisko vstupuje v zodpovedajúcom oblečení a pevnej obuvi. Ochrana zdravia je vždy na prvom mieste. Každý hráč hrá na vlastné riziko.

__________________________________________________

Nezabudnite si prečítať vyhlásenie účastníka
hry a bezpečnostné pravidlá: